مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از برنامه های گسترده بازار سرمایه برای بهبود شرایط کنونی حوزه ریلی و همچنین ارتقا این صنعت در آینده خبرداد و گفت: رقابت بر سر توسعه صنعت ریلی ؛تاثیر به سزایی در افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشوردارد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۰۹:۵۸ کد خبر : 6301

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با بیان اینکه  صنعت ریلی از دیرباز زمینه ساز توسعه و رشد صنعتی در کشور بوده  است گفت:با وجود چنین جایگاهی برای صنعت ریلی متاسفانه بروز برخی مشکلات  از جمله کمبود نقدینگی  و اعمال تحریم ها و …منجر به آن شده تا سرمایه گذاری ها در این حوزه متناسب با جایگاه حوزه ریلی نباشد.

وی با اشاره به نیاز ۲۸ هزار میلیارد تومانی صنعت ریلی برای سرمایه گذاری و توسعه افزود: نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی از جمله حوزه ریلی نشان  می دهد  که سهم عمده این سرمایه گذاری از آن بازار پول و درصد کمی از به بازار سرمایه اختصاص دارد و این درحالی است ظرفیت و پتانسیل قابل توجهی دربورس وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه عدم شناخت کافی متولیان نهادهای اقتصادی از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه منجر به آن شده تا همواره  سهم  بازارسرمایه نادیده گرفته شود ؛گفت :تامین سرمایه تمدن  به عنوان تامین سرمایه پیشرو در تامین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت ریلی ؛برنامه های گسترده و وسیعی را برای بهبود شرایط کنونی حوزه ریلی و همچنین توسعه وارتقا این صنعت در آینده دارد چراکه معتقدیم رقابت بر سر توسعه صنعت ریلی ؛تاثیر به سزایی در افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشوردارد.

به گفته خواجه نصیری تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بیشتر به این حوزه در مقایسه با سایر شقوق حمل و نقلی و همچنین نگاه حمایتی مجلس و دولت به حوزه ریلی را ظرفیت مناسبی برای بستر سازی همکاری دو حوزه بازار سرمایه و ریل است.

وی افزود:ارتباط صنعت ریلی و بازار سرمایه گام مهمی در راستای تحقق شعار سال و همچنین بستر سازی برای رونق کسب کار فعالان حوزه ریلی و بازارسرمایه خواهد بود.

معاون سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس،تنوع گسترده ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه  را ظرفیتی مطلوب برای شرکت های ریلی برشمرد و خاطرنشان کرد:بخش عمدهای از مشکلات این صنعت به مشکلات ساختار مالی و نبود نقدینگی و ..باز میگردد و دراین راستا شرکتهای تامین سرمایه با اشراف خود به بازار سرمایه می توانند زمینه تامین مالی و بهبود ساختار مالی شرکتهای فعال حوزه ریلی را  مهیا کنند.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار