به گزارش راه مردم، در یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورا بررسی یک فوریت  لایحه ضرایب تعدیلی ارزش معاملاتی هر یک از بلوک های شهر تهران بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۱۴ قانون مالیات مستقیم) موضوع تبصره سوم ذیل ماده یکم مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری در دستور قرار گرفت.

در ادامه بررسی این مهم گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: در راستای تعیین تکلیف هر چه سریعتر تعدیل عوارض ضروری بود قبل از پایان خرداد ضرایب تعدیل مشخص شود تا سرعت صدور پروانه ها کاهش پیدا نکند.

بهاره آروین نیز در تذکری گفت: طبق قانون هر نوع عوارض باید تا ۱۵ بهمن برای اعمال در سال بعد به تصویب برسد لذا به هیچ وجه شورا حق تعیین عوارض در طول سال را ندارد. از اینرو اگر هم این ضرایب  تصویب شود از سال ۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

در ادامه مجید فراهانی گفت:  شورای شهر، شهرداری تهران را مکلف کرد که این دفترچه مربوط به ضرایب تعدیل را در خرداد ماه به شورا ارسال کند چرا که نمی دانستیم بحث دفترچه ارزش معاملاتی چه موقع بوده و با چه میزان ارائه خواهد شد و همچنین شامل چه مواردی است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اضافه کرد: بنابراین چنین تبصره ای را در آن مصوبه قرار دادیم تا شهرداری در خردادماه آن را ارائه کند؛ بدین ترتیب قیمت ها واقعی شود.

وی بیان کرد: شهردار تهران در حال حاضر بر اساس تکلیف شورای شهر این لایحه را ارائه کرده است.

فراهانی گفت: این بند را نه تنها هیات تطبیق رد نکرده است بلکه به کرات در نامه های مختلف به این تبصره اشاره شده است و افکار عمومی منتظر است تا بر اساس مصوبه خودمان، لایحه پیشنهادی شهرداری را بررسی کنیم.

در نهایت طرح یک فوریت لایحه ضرایب تعدیلی ارزش معاملاتی هر یک از بلوک های شهر تهران بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده ۱۴ قانون مالیات مستقیم) موضوع تبصره سوم ذیل ماده یکم مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین مقرر شد به منظور تعیین تکلیف هر چه سریعتر پرونده های شهرداری و تعین وضعیت شهروندان در جلسه فوق العاده شورا این لایحه هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.