عضو هيات مديره راه آهن در گردهمايي فرماندهان بسيج راه آهن با اشاره به جابه جايي ۴۶ ميليون تن بار در سال ۹۶ اعلام كرد: براي رسيدن به نقطه سربه سر بار نيازمند جابه جايي ۷۷ ميليون تن بار در كشور هستيم و اگر بنا داشته باشيم تا ضرر حوزه مسافري نيز جبران كنيم بايستي سالانه ۱۴۲ ميليون تن بار در حوزه ريلي جابه جا شود.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - ۱۳:۰۶ کد خبر : 5493

سعيد رسولي عضو هيات مديره راه آهن در گردهمايي فرماندهان بسيج راه آهن ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات حاضران در ماه پر بركت رجب و تبريك پيشاپيش اعياد شعبانيه در ارتباط با نقش و اهميت جايگاه بسيج در نظام جمهوري اسلامي ايران گفت: سخن گفتن در اين باره توضيح واضحات است و بسيج با عمل و اقدام مبارك خود در طول ۸ سال دفاع مقدس و پس از آن با حضور در صحنه هاي خطير كشور ثابت كرد كه محكم ترين تكيه گاه كشور است.
در طول ۸ سال دفاع مقدس تعداد قابل توجهي شهيد، جانباز و مفقودالاثر تقديم كرديم تا از حريم و تماميت ارضي كشوردفاع كنيم و اين دوران درعين سختي و وجود مشكلات، دوراني نوراني بود چراكه توانستيم با تلاش و همت و با حداقل امكانات دست دشمنان نظام را از كشور ايران كوتاه كنيم.
وي با اشاره به اينكه براساس اعلام نهادهاي رسمي؛ آمار تلفات جاده اي بيش از ۱۶ هزار نفر در سال است، افزود: مقايسه اين تعداد تلفات درمقايسه با حدود ۲۰۰ هزار شهداي جنگ تحميلي نشان مي دهد كه ما با يك جنگ از حيث تلفات در جاده ها مواجه هستيم و بايد همان طور كه در دفاع مقدس با همت و همدلي و ايثار عمل كرديم براي غلبه به اين مشكل مهم نيز بسيجي وار اقدام كنيم.
رسولي با بيان اينكه اين آمار زيبنده نظام ما نيست، تصريح كرد: شركت راه آهن به عنوان يكي از دستگاه هاي اجرايي كشور همانگونه كه در دفاع مقدس مثل يك رزمنده در پشتيباني از جبهه ها وارد عمل شد ، الان هم مانند يك بسيجي متعهد براي كاهش اين حجم تلفات در جاده ها گام برداشته و با توجه به نقشي كه راه آهن در حمل و نقل ايمن و سبز دارد، بايد بكوشيم تا در حد توان علاوه بر عمل به دستور و منويات مقام معظم رهبري؛ زمينه رفاه و آسايش بيشتر مردم عزيزكشورمان نيز مهيا شود.
عضو هيات مديره راه آهن در ادامه برخي مواد برنامه ششم توسعه را خاطر نشان كرد وگفت: در بند ” الف” ماده ۵۷ برنامه ششم توسعه آمده است : يك درصد از در آمد حاصل از فروش نفت و گاز كشور بايد در اختيار شركت راه آهن قرار گيرد اما متاسفانه با گذشت ۲ سال هنوز الزامات اجراي آن محقق نشده است.
رسولي اضافه كرد : در بند “ب”اين ماده تكليف شده است: سهم حمل ريلي بار در انتهاي برنامه، بايد به ۳۰ درصد و سهم جابه جايي مسافر در اين مدت بايستي به ۲۰ درصد برسد.
وي خاطرنشان كرد: در سال ۹۶ در شبكه ريلي كشور، ۴۶ ميليون تن بار جابه جا شده كه اين رقم در مقايسه با حدود۴۳۰ ميليون تن بارنامه صادر شده در شبكه حمل و نقل زميني كل كشور، نشان مي دهد كه سهم راه آهن از اين رقم نسبتاً كم بوده و مي بايست افزايش يابد.
عضو هيات مديره راه آهن با اشاره به اينكه سال ۹۷، دومين سال اجراي قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: سال گذشته با تلاش و همت همكاران ريلي، ركورد جابه جايي بار براي دومين بار در تاريخ راه آهن شكسته شد و به رقم۴۶ميليون تن جابجايي بار در سال دست يافتيم .
وي افزود: هرچند اين رقم با هدف گذاري صورت گرفته به دليل عدم تامين الزامات مورد نياز از سوي دستگاه هاي ذي ربط و همچنين برخي از سياست گذاري هاي غلط در توزيع بار و عدم توجه لازم تاريخي به ارجحيت حمل و نقل ريلي در توسعه اقتصاد ملي فاصله داشت اما نسبت به سالهاي قبل در خور توجه بوده و موفقيتي بزرگ محسوب مي شود.
عضو هيات مديره راه آهن با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه سال ۹۳ خطاب به مدير عامل وقت راه آهن مبني بر اينكه “كاري كنيد تا بارها از جاده به ريل منتقل شود” تصريح كرد: از همان زمان حركت دراين مسير در دستور كار متوليان راه آهن قرار گرفت و تحقق ركورد شكني حمل بار در سالهاي اخير نشان از اين مساله دارد.
وي در ادامه به زيان ده بودن حوزه مسافري در سالهاي اخير اشاره كرد و افزود: در راستاي اجراي اصل۴۴ ؛ جابه جايي مسافر به شركت هاي بخش خصوصي و همچنين اعمال نظارت، حاكميت در آن بخش به شركت راه آهن واگذارشد و اين مساله سبب شد تا برخي شركت هاي خصوصي متولي حمل و نقل مسافر براساس مناسبات اقتصادي خود توان بازسازي و نوسازي ناوگان مسافري را با توجه به هزينه هاي بالا و درآمد كم ، نداشته باشند و پيرو آن به منظور رعايت ايمني سير قطارها تعداد قبال توجهي از واگن هاي داراي عمر بالاي ۴۵ سال از سيرخارج شدند ؛ و در سال جاري نيز واگنهاي بازسازي نشده و نا ايمن با عمر بالاي ۳۰ سال از سير خارج خواهند شد. بنابراين با درنظر داشتن خروج اين تعداد ناوگان و كاهش تعداد مسافر امري طبيعي است.
رسولي با توجه به رشد جابه جايي مسافر در ايام پيك نوروز ۹۷، خاطرنشان كرد: تحقق اين امر ناشي از همت بلند و باور قوي همكاران حوزه ريلي است كه با تدابير فني و مديريتي اين رشد را رقم زدند.
عضو هيات مديره راه آهن با اشاره به رشادت هاي رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس تصريح كرد: ما در كشوري زندگي مي كنيم كه دوران جنگ تحميلي را با حداقل امكانات و توكل به خدا با موفقيت و پيروزي پشت سر گذاشته است و لذا امروزه با وجود امكانات و تخصص و به شرط همدلي ،مهرباني با يكديگر بايد بتوانيم ساير مسايل، مشكلات كوچك تر از آن را پشت سرگذاريم.
وي اشاره كرد: از مسئولين و مردمي كه با دست خالي كاري به آن بزرگي كردند انتظار مي رود مشكلات و مسائل موجود را با صلابت و تدبير برطرف نموده، بهترين شرايط را فراهم نمايند.
رسولي با بيان اينكه اركان نظام حمايت از راه آهن را در دستور كار قرار داده اند گفت: كمك دولت به راه آهن از طريق قانون بودجه به منظور نگهداري و توسعه ظرفيت در شبكه ريلي كشور است و راه آهن مي بايست هزينه هاي جاري، پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل و …. خود را از طريق كسب درآمد در جابجايي بار و مسافر تامين كند.
عضو هيات مديره راه آهن با اشاره به اينكه مديريت راه آهن همواره در جهت رفاه و بهبود وضعيت معيشتي همكاران قدم بر مي دارند خاطرنشان كرد: نگاه و عمل مديريت راه آهن همواره ايجاد رفاه بيشتر براي همكاران است و لازمه تحقق حداكثري اين مساله؛ تحقق درآمد بيشتر است كه تلاش و كوشش همه ما را مي طلبد.
رسولي با اشاره به جابه جايي ۴۶ ميليون تن بار در سال ۹۶ تصريح كرد: همه ما بايد توجه داشته باشيم براي رسيدن به نقطه سربه سر در حمل بار نيازمند رسيدن به جابه جايي ۷۷ ميليون تن بار درشبكه ريلي كشور هستيم و اگر بنا داشته باشيم تا ضرر حوزه مسافري را نيز خودمان جبران كنيم بايستي سالانه ۱۴۲ ميليون تن بار در حوزه ريلي جابه جا شود، كه اين مهم به شرط اينكه حمل و نقل ريلي واقعاً در اولويت همه دستگاه ها قرار گيرد و سياستهاي حمل و نقل كاملاً اصلاح شود ، دست يافتني است.
عضو هيات مديره راه آهن تاكيد كرد: تحقق اين اهداف علاوه بر رساندن راه آهن به يك وضعيت مطلوب و پويا زمينه كاهش تلفات جاده اي را نيز فراهم مي كند .

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار