مدیران و کارشناسان سرمایه گذاری صنعت بیمه از کارگاه آموزشی نظارت بر سرمایه‌گذاری موسسات بیمه که بر مبنای یافته های طرح پژوهشی«بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه»برگزار شد، استقبال کردند.

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۱۲:۴۰ کد خبر : 3895

در این کارگاه آموزشی دو روزه که در پژوهشکده بیمه برگزار شد، یافته های طرح پژوهشی بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه شامل بررسی منابع علمی در خصوص اصول نظارت بر سرمایه‌گذاری موسسات بیمه و مدیریت دارایی- بدهی در آنها، مقررات نظارت بر سرمایه‌گذاری شرکت های بیمه در سایر کشورهای دنیا و همچنین نهادهای مالی در ایران، توسط عزیز احمد زاده عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و عملکرد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه ایرانی و تناسب آن با آیین‌نامه فعلی نیز به منظور دستیابی به چارچوب ها و معیارهای لازم برای تدوین یک آیین‌نامه سرمایه‌گذاری کارآمد تحلیل شد.

در این کارگاه به معیارهای اصلی که در سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه الزاما باید رعایت شوند به شرح زیر اشاره شد:

ضرورت وجود سه ویژگی امنیت، نقدشوندگی و متنوع‌بودن در پرتفوی سرمایه‌گذاری موسسات بیمه، هم خوانی پرتفوی سرمایه‌گذاری با ماهیت بدهی‌های موسسه بیمه (مدیریت ریسک عدم تطابق)، لزوم محدود شدن شرکت های بیمه به سرمایه گذاری های با ریسک قابل ارزیابی و قابل مدیریت، لزوم سودآور بودن سرمایه گذاری ها و خودداری از سرمایه‌گذاری در گزینه‌های فاقد چشم‌انداز سودآوری، در اولویت قرار گرفتن سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کمک‌کننده به پیشرفت و توسعه صنعت بیمه با حفظ اصول امنیت و سودآوری.

براساس این گزارش اتخاذ راهکارهای مناسب برای اطمینان از رعایت معیارهای یادشده توسط شرکت‌های بیمه نیز، نکات لازم مطرح و نمونه هایی از مقررات گذاری به هر یک از سه شیوه غالب «نظارت کمّی و مقداری»، «نظارت مبتنی بر ریسک» و «نظارت کیفی» ارائه شد تا شرکت ها از آن به عنوان الگو بهره برداری کنند.

عزیز احمد زاده در این کارگاه همچنین برخی کاستی های آیین نامه فعلی (شماره ۶۰) را مطرح و راهکارهایی مانند جداسازی سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی و سایر منابع سرمایه گذاری بر مبنای دیرش(حساسیت قیمت نسبت به تغییر در نرخ بهره) دارایی ها و بدهی ها، تشکیل کمیته سرمایه گذاری در شرکت های بیمه، لزوم رعایت الزامات مدیریت دارایی – بدهی، لزوم متناسب کردن محدودیت ها با سطح توانگری مالی شرکت های بیمه، الزامات کامل‌تر گزارشگری و افشای اطلاعات سرمایه‌گذاری ها، رفع برخی خلاءها به منظور پیشگیری از استفاده نادرست از منابع سرمایه گذاری را مورد واکاوی قرار داد.

در بخش دوم این کارگاه نیز علی جعفری، مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی، به عنوان مسئول اجرای این آیین‌نامه در بیمه مرکزی، نکات تکمیلی را ارائه و به عمده ترین مشکلات موجود در سرمایه گذاری های شرکت های بیمه و چالش های اساسی آن در مقایسه با تعهدات و الزامات شرکت های بیمه را مورد اشاره کرد.

وی ضرورت حرکت شرکت های بیمه به سمت سرمایه گذاری های کارآمدتر و با شفافیت بیشتر را مورد تاکید قرار داد و در انتها نیز به پرسش و پاسخ مسئولان سرمایه گذاری موسسات بیمه با ارایه کنندگان کارگاه و بحث و تبادل نظر حاضران اختصاص یافت.

گفتنی است، پژوهشکده بیمه پیش‌نویس یک آیین‌نامه نظارت بر سرمایه گذاری موسسات بیمه را بر مبنای نتایج طرح یاد شده، تدوین کرده است که مراحل بررسی در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه را طی می کند.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار