هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بندی از یک بخشنامه، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری را موظف کرد برای واگذاری همه طرح های خود، به برگزاری مزایده اقدام نماید.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۱۴:۰۸ کد خبر : 12643

به دنبال شکایت دیوان محاسبات از وزارت جهاد کشاورزی، درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره ۹۰/۱۶۰۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۹ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را داشته است. بند یک بخشنامه مذکور، الزام به برگزاری مزایده را صرفاً برای طرح جنگلداری تجویز نموده و سایر طرح ها را از این امر مستثنی نموده و آن را مغایر با احکام ماده ۲۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور و مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و همچنین ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۳ قانون مذکور دانست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با توجه به لزوم برگزاری مزایده در خصوص کلیه معاملات وزارتخانه و موسسات دولتی،بند یک بخشنامه مورد اعتراض که برگزاری مزایده را صرفاً برای طرح جنگلداری تکلیف نموده و سایر موارد را مستثنی نموده است، مغایر با احکام ماده ۲۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و ماده ۵۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور دانسته و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار