بروکراسی در ادارات، سازمانها و ارگانهای دولتی تمام کشورهای جهان مرسوم است که در بیشتر مواقع باعث به هدر رفتن تعدادی زیادی کاغذ می شود. البته قابل ذکر است تعدادی از کشورها این روند را به صورت الکترونیکی تبدیل کرده اند تا از مصرف بیش از اندازه کاغذ جلوگیری کنند .در اینجا به یک آمار از این بروکراسی در شهرداری تهران می پردازیم تا از روند کاغذ مصرفی توسط این سازمان بیشتر بدانیم.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۰۴:۲۶ کد خبر : 65972

شهرداری تهران دارای ۱۲۳ ناحیه می باشد که این نواحی هر شب باید گزارشی از عملکردشان را در یک ۲ برگی( A4) برای شهرداری مرکز ارسال کنند که باید ۲۴۶ برگ کاغذ (A4) تهیه شود و این تعداد بعد از فکس به شهرداری مرکز و دریافت آن ۴۹۲ برگ کاغذ مصرف می شود.

این گزارش ها توسط همان ۱۲۳ ناحیه، در یک گزارش ۳ برگی (A4) برای مناطق مربوطه هم ارسال می گردد که تعداد ۳۶۹ برگ باید تهیه شود و بعد از ارسال این برگه ها و دریافت آن توسط دستگاه فکس مناطق، ۱۱۰۷ برگه کاغذ مصرف می شود.حال با جمع کردن برگه های مصرفی بین ناحیه ها و مرکز، ناحیه ها و مناطق به عدد ۱۵۹۹ می رسیم که این تعداد فقط برای یک شب گزارش عملکرد محاسبه شده.در ماه این عدد به ۴۷۹۷۰ هزار و در سال با عددی برابر با ۵۷۵۶۴۰ هزار کاغذ مصرفی مواجه می شویم.
حال سوال اینجاست، آیا با راه اندازی یک سامانه الکترونیکی ( اتوماسیون) بین این مجموعه ها نمی توان از مصرف این حجم از کاغذ جلوگیری کرد؟
آیا با توجه به بحران کاغذ موجود، این حجم از مصرف درست است؟
بهتر است شهرداری صرفه جویی را از زیرمجموعه های مربوط به خودش شروع کند و بعدا تلنگری را به مردم بزند.از جناب آقای حناچی، شهردار محترم تهران بزرگ تقاضا داریم تا با تدبیری از مصرف این حجم از کاغذ جلوگیری کنند تا شهروندان هم با الگو گرفتن از این حرکت شایسته، از مصرف کاغذ جلوگیری کنند.

حامد بنائی
مدیر هنری

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار