راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اقدامی مؤثر در جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز است.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۹:۱۰ کد خبر : 49706

 راه‌اندازی این بازار از جهات مختلف اهمیت دارد: اولاً راه‌اندازی این بازار گامی در جهت افزایش شفافیت و کارایی بازار اسکناس و قاعده‌مند کردن مداخله بانک مرکزی در بازار است.

ثانیاً با گسترش این بازار و افزایش کارگزاران آن، زمینه مناسبی برای کشف نرخ ایجاد شده و از نوسانات نرخ اسکناس در بازار غیررسمی کاسته خواهد شد؛ باید گفت بازار غیررسمی اسکناس اگر چه در مقایسه با سایر بازارهای ارزی، سهم بسیار کمتری در مبادلات تجاری و سایر تقاضاهای ارزی دارد ولی در عمل نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات دارد.
می‌توان انتظار داشت با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و همزمان با آن، افزایش کارائی سامانه نیما و شناورسازی نرخ بازار رسمی ارز، فاصله نرخ حواله و اسکناس از مقدار فعلی کمتر شود.
البته موفقیت بازار متشکل ارزی، نیازمند اقداماتی است از جمله: افزایش تعداد کارگزاران، تنوع ابزارها و ارزهای مورد معامله، اعتمادسازی و اجتناب بانک مرکزی از سرکوب نرخ. در ضمن نقش نهاد ناظر بر عملیات بازار و نظارت دقیق بر روند اجرای مقررات نیز در کارائی بازار مهم است.
در مجموع راه‌اندازی بازار متشکل را می‌توان گام مؤثری دانست؛ با اینحال لازم است متعاقب آن، بانک مرکزی گام‌های بعدی را نیز بردارد: مهمترین اقدامات بعدی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز، شامل حذف کامل و یکباره ارز ترجیحی، افزایش کارائی سامانه نیما، همگرا و شناور کردن نرخ‌ها، ایجاد یک کریدور نرخ ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز است.
موفقیت بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز، الزامات دیگری نیز دارد. باید در نظر داشت که عوامل بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی و تورم و نیز برخی محدودیت‌های ناشی از متغیرهای برونزای خارجی، تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار خواهند بود. باید مراقب بود در شرایطی که عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ، مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کنند، بانک مرکزی با استفاده از توان مداخله خود اقدام به تثبیت نرخ ارز اسمی یا اثرگذاری بر روند نرخ ارز ننماید. در چنین شرایطی، ثبات شکل‌گرفته در بازار، شکننده و ناپایدار خواهد بود. مبنای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باید تثبیت نرخ ارز حقیقی، مدیریت شوک‌ها و نوسانات ارزی، تسهیل مبادلات و افزایش کارائی بازار باشد.
همچنین لازم به تأکید است که در سطح کلان، ثبات نرخ ارز در نهایت در گرو مدیریت رشد نقدینگی و بهبود انتظارات است. بدیهی است بدون آن دو، در بلندمدت نمی‌توان به ثبات نرخ ارز و آرامش بازار دست یافت.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار