رضایت شغلی بدون شک یکی از نتایج بسیار مورد مطالعه قرار گرفته در تحقیقات سازمانی (اسپکتور، ۱۹۹۷) است اگرچه پژوهش های قبلی اغلب یک ارتباط مثبت بین رضایتمندی از دستمزد و رضایت شغلی نشان داد، ولی در مورد جهان شمولی این یافته ها اختلاف وجود دارد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۱/۲۴ - ۰۹:۴۱ کد خبر : 35312

به طور سنتی پاداش کاری به عنوان عامل اصلی تعیین کننده رضایت شغلی در نظر گرفته می شود رضایت شغلی بر اساس کارهای موجود در ارزش کاری مورد انتظار است و در نهایت استدلال می کنیم که آیا این تفاوت های فردی به نتایج کاری دیگر نیز مربوط هست. پاداش ها، مولفه های کلیدی رابطه مبادله بین کارگر و کارفرما می باشند. از این رو پاداش به عنوان یک ابزار برای هدایت رفتار و عملکرد در تلاش برای جذب و حفظ کارکنان واجد بهترین شرایط و راضی و با انگیزه نگه داشتن آنها مورد استفاده قرار گرفت مطالب مربوط به ارزش کاری یک چارچوب برای توضیح چگونگی تفاوت ارتباط بین رضایتمندی از پاداش و رضایت شغلی از فردی به فرد دیگر فراهم می کند. ارزش ها معیارها یا اهدافی هستند که به عنوان اصول هدایت در زندگی مردم بوده و در نتیجه فراتر از شرایط خاص هستند به طور خاص برای افرادی که به شدت برای امنیت مالی ارزش قائل می شوند، ممکن است این فرض منطقی باشد که رضایتمندی از پاداش مالی به رضایت شغلی مربوط است. در غیر این صورت انتظار می رود افرادی که برای شناخت ارزش زیادی قائل می شوند، یک ارتباط قوی بین رضایت شغلی و رضایت از پاداش روانی نشان دهند.به طور خاص پاداش روانی مانند تشخیص، تعریف، تقدیر و مشوق برای همه کارکنان مهم بوده و بنابراین سزاوار توجه کامل کارفرما است. اگرچه این بدان معنا نیست که بهینه سازی رضایتمندی از پاداش مالی باید نادیده گرفته شود، زیرا این امر هنوز هم تأثیر مهمی بر تعداد مناسبی از کارکنان دارد.

علیرضا ساعی

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار