مسئولیت اجتماعی بر مسئولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان یک شرکت و یک موسسه در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی انجام کار مسئولانه همراه با تولید است.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۱۴:۱۱ کد خبر : 13110

       دکتر قربانعلی تنگ شیر

          مدرس ارتباطات

 

« مسئولیت اجتماعی چیست ؟»

مسئولیت اجتماعی بر مسئولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان یک شرکت و یک موسسه در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی انجام کار مسئولانه همراه با تولید است. به نوعی مفهوم مسئولیت اجتماعی یعنی چگونه از طریق روابط عمومی می توان  به کار مسئولانه و ایجاد درآمد پرداخت که این مسئولیت شامل کارکنان و مشتریان و محیط زیست می شود. کارهای خیریه محور اصلی فعالیت مسئولیت اجتماعی نیست زیرا مدیران به چالش های اجتماعی کشور آگاه نیستند و به همین دلیل روی چند حوزه تمرکز می کنند . از جمله ساخت بیمارستان- مدرسه- سرپرستی بچه های بی سرپرست و کمک به خیریه های مختلف ولی چالش های اجتماعی ما برای صاحبان کسب وکار و روابط عمومی ناشناخته است به همین دلیل برخی از کارهایی خیریه در ایران به هدر می رود. در ایران عمده کارهای خیریه ای که توسط صاحبان و مدیران  شرکت های انجام می شود به دلیل علاقه شخصی است نه به دلیل کسب وکاری که دارند سرمایه گذاری های اجتماعی و مشارکت  اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمانها به طرق مختلف انجام می پذیرد( مسئولیت اجتماعی باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.) باید به یک باور اجتماعی رسید باید تلاش نمود که روابط عمومی ها مسئولیت اجتماعی  را بهتر شناخته و هر کدام برای خود یک شعار مسئولیت اجتماعی داشته باشند.

مسئولیت اجتماعی  را می توان به ۵ دسته طبقه بندی نمود:

  • مسئولیت اجتماعی در محیط جامعه و کشور
  • مسئولیت اجتماعی در محیط بازار و صنعت
  • مسئولیت اجتماعی در محیط کار
  • مسئولیت اجتماعی در محیط زیست
  • مسئولیت اجتماعی در رهبری و فرآِیندهای درون سازمانی

مسئولیت اجتماعی همواره بر مسئولیت و پاسخگویی به عنوان اساس رفتار آن در اجتماع تاکید دارد. حرکت در مسیر مسئولیت اجتماعی یک عامل ضروری است که منجر به تداوم  فعالیت سازمان در بلندمدت می گردد. انسان ها همواره  در فرآیند زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران ناگریز به رعایت مسئولیت اجتماعی هستند. مسئولیت اجتماعی سازمان ها همواره بر مسئولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس رفتار آن در اجتماع تاکید دارد. حرکت در مسر مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی یک عامل ضروری و حیاتی است که منجر به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت می گردد. هر چند هدف اصلی سازمان ها- افزایش کارآیی و کسب و سود است. اما این به خودی خود ضمانت کافی برای بقاء و استمرار  فعالیت مطلوب سازمان نبوده و سازمان ها در عصر اطلاعات و جهانی سازی  برای دستیابی به موفقیت باید به انتظارات  اجتماعی و اخلاقی پاسخ مناسب  نشان داده  و به بهترین شکل اینگونه انتظارات را  با اهداف اقتصادی تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر را امکان پذیر سازند. در واقع انجام بهینه مسئولیت اجتماعی یکی از عوامل اساسی بقای یک سازمان است و موضوعی است که اخیراً مورد توجه بیشتر سازمان ها قرار گرفته  و در وافعه امروزه مدیران، مسئولان و سهامداران بانک ها و موسسات مالی نیز دریافته اند که  فارغ از نوع فعالیت مالی و بانکی خود باید در قبال جامعه و وقایع آن مسئول باشند. علیرغم اینکه در کشور ما سازمان ها و نهادهای مختلف برای مقابله با چالش های پیش رو و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود به خوبی مجهز نشده اند  اما بعضی از آنها با دارا بودن ویژگی خاص  در عمل نشان داده اند که از توانمندی های نسبتاً مناسبی برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود بر خوردار می باشند. مثلاً ارائه خدمات در روستاها با هدف خدمت و کمک به اقشار کم در آمد، حضور و مشارکت فعال در برنامه های خیر خواهانه و انسان دوستانه – برگزاری مسابقات برای بچه ها سرطانی و هموفیلی  مشارکت در امر مدرسه سازی و کمک در زمان وقوع زلزله۰ آزادی زندانیان و … که همه و همه حاکی از قابلیت ها و فعالیت های یک سازمان یک شرکت می تواند باشد.مسئولیت اجتماعی مجموعه اقدامات همکاری داوطلبانه است که توسعه پایدار اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی کمک می کند در واقع شرکت ها و سازمان ها و موسسات با سرمایه گذاری در حوزه مسئولیت اجتماعی هم به جامعه سودی می رسانند و هم خودشان نیز از این رهگذر سود میبرند. یک روابط سودمند متقابل میان شرکت و جامعه  است که انعکاس دهنده انتظارات ذینفعان و اعتماد و اعتبار شرکت و سازمان اند. بر این اساس تعریف مسئولیت اجتماعی فراتر از انسان دوستی و پیروی از قانون است  جهانی شدن کسب و کار و ارتباطات بدان معنی است که فعالیت های شرکتها  بر کسی پوشیده نمی ماند. همچنین ذینفعان به طور معمول به تاثیرات اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی فعالیت های شرکت های بزرگ توجه دارند. امروزه مقبولیت و مشروعیت موضوعاتی هستند که سازمان ها و شرکت ها  برای تعامل با جامعه  و مشتریان   به آن نیاز دارند از آنجا که بحران های مالی اعتماد عمومی به شرکت  ما  را به پایین ترین میزان خود درتاریخ  کاهش داده است . توانایی نشان دادن مسئولیت اجتماعی معنا دار به نیازی حیاتی در مدیریت اجرایی تبدیل شده است. مخاطبان  مسئولیت اجتماعی شامل همه ذینفعان می شود و فرقی نمی کند که به چه صنف و گروهی تعلق دارند. رسانه ها – سرمایه گذاران قانون گذاران -سیاست گذاران- سازمان های مردم نهاد و مجموعه وسیعی از گروهای غیر دولتی که در این مسائل فعال هستند در این حوزه قرا رمی گیرند. به همین دلیل شرکت های پیشرو- انتظارات تمامی مخاطبان کلیدی خود را در نظر گرفته و اطمینان می یابند که دینفعان تلاش آنها را درک می کنند.

این مسئولیت های جوانب اصل فعالیت و عملکرد یک سازمان را در برگفته و فقط به کمک های نوع دوستانه و امور خیریه  خلاصه نمی شوند. اما هیچ گاه نمی توان  از عواقب  این بی مسئولیتی چشم پوشی کرد. پس باید به فکر آموزش و توسعه هر چه بیشتر مسئولیت اجتماعی در جامعه باشیم زیرا با همکاری جامعه می توان به مسئولیت اجتماعی  موفق  دست یافت.

مطالب مرتبط

نظر شما

دسترسی سریع به آرشیو روزنامه

  • دسترسی سریع

  • پربازدید ترین ها

    آخرین اخبار